0700 40 700 – нов телефонен номер за контакт със Anjoy