Andjoy прекратява дейността си на 30 септември 2020г.