От 11.07.2016 фитнес Тop Fit няма да приема карти Anjoy