Контакти

София 1766, ж.к. Младост 4
Бизнес Парк София, сгр. 12А, ет.1

За поръчки от бизнес клиенти
clients.bg@andjoy.life

За консултации и запитвания
support.bg@andjoy.life

0700 40 700

Телефонното обаждане е на цената на градски разговор от стационарен телефон.
Обажданията от мобилен телефон се таксуват по стандартните тарифи на Вашия
мобилен оператор за обаждане до фиксирани мрежи

(от понеделник до петък от 09:00ч до 18:00ч)