От 1 август подарък при тренировка със Anjoy в избрани обекти в София и Пловдив