Със Anjoy и в Школа по български народни хора „Еремия“