Вече можете да използвате картите си Anjoy и в танцово студио „Мушмула“