Спортен център “Можеш”, Sabai House by VS и Olympia Fitness вече с карти Anjoy