Важна информация за преустановяване на търговски отношения